SQL là gì? Sự khác nhau giữa NoSQL và NewSQL

406
MỤC LỤC

Structured Query Language (SQL) là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý cơ sở dữ liệu. SQL được thiết kế để thao tác, truy vấn và cập nhật cơ sở dữ liệu quan hệ, một dạng cơ sở dữ liệu mà các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng được biểu diễn dưới dạng bảng. SQL cung cấp cho người dùng khả năng truy xuất dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt từ cơ sở dữ liệu quan hệ, giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức có thể quản lý, lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả. Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng tăng lên, SQL đã trở thành một công cụ vô cùng quan trọng trong việc xử lý, quản lý và phân tích dữ liệu.

Đọc thêm:

Khái niệm về SQL

Khái niệm 

SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ lập trình dùng để truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL được sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu để thực hiện các thao tác như truy vấn dữ liệu, chèn, cập nhật hoặc xóa dữ liệu. SQL được phát triển từ năm 1970 bởi tập đoàn IBM và hiện nay là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Nó được sử dụng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite và nhiều hệ thống khác. SQL là một công cụ quan trọng cho việc quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu trong các doanh nghiệp và tổ chức.

Lịch sử hình thành SQL

SQL (Structured Query Language) được phát triển từ những năm 1970 bởi các nhà khoa học máy tính Donald D. Chamberlin và Raymond F. Boyce tại Trung tâm Nghiên cứu San Jose của IBM. Ban đầu, SQL được gọi là SEQUEL (Structured English Query Language), và được thiết kế để truy vấn và trích xuất dữ liệu từ hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) của IBM, tên là System R.

Vào năm 1986, ANSI (American National Standards Institute) chính thức công bố tiêu chuẩn SQL đầu tiên, gọi là SQL-86 hoặc SQL1. Tiêu chuẩn này đặt nền tảng cho các tiêu chuẩn SQL tiếp theo, bao gồm SQL-89 (SQL2) và SQL-92 (SQL3).

Trong những năm 1990, các hãng công nghệ như Oracle, Microsoft, IBM và Sybase bắt đầu phát triển và bán các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) dùng SQL như Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2 và Sybase SQL Server. Từ đó, SQL trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu. Hiện nay, SQL vẫn đang phát triển và cải tiến để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

SQL trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng rộng rãi
SQL trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng rộng rãi

Phần mở rộng và tiêu chuẩn độc quyền của SQL

SQL (Structured Query Language) có một số phần mở rộng và tiêu chuẩn độc quyền được phát triển bởi các nhà sản xuất DBMS để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng hoặc cải thiện hiệu suất của hệ thống. Tuy nhiên, việc sử dụng các phần mở rộng này có thể làm cho ứng dụng của bạn không tương thích với các hệ thống khác hoặc bị giới hạn trong việc di chuyển sang các hệ thống khác.

Một số phần mở rộng phổ biến của SQL bao gồm:

 • T-SQL (Transact-SQL): Là phần mở rộng SQL của Microsoft SQL Server, cung cấp các tính năng như xử lý ngoại lệ, xử lý chuỗi, lập trình đơn giản và xử lý tập tin.
 • PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language): Là phần mở rộng SQL của Oracle Database, cung cấp tính năng lập trình thủ tục và hàm trong SQL.
 • PL/pgSQL (Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language): Là phần mở rộng SQL của PostgreSQL, cung cấp các tính năng lập trình thủ tục và hàm trong SQL.

Ngoài ra, các nhà sản xuất DBMS cũng phát triển các tiêu chuẩn độc quyền của SQL để cải thiện hiệu suất hoặc tính năng của hệ thống của mình. Một số ví dụ bao gồm:

 • Oracle SQL*Plus: Là một tiêu chuẩn độc quyền của Oracle Database, cung cấp các tính năng như kết nối với máy chủ, tương tác với hệ thống tập tin và lập trình đơn giản.
 • SQL Server Transact-SQL: Là một tiêu chuẩn độc quyền của Microsoft SQL Server, cung cấp các tính năng như quản lý bảng, xử lý ngoại lệ và lập trình đơn giản.

Việc sử dụng các phần mở rộng hoặc tiêu chuẩn độc quyền của SQL nên được thực hiện cẩn thận và đảm bảo tính tương thích với các hệ thống khác nếu cần thiết.

Các lệnh và cú pháp SQL

SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ được sử dụng để truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số lệnh và cú pháp cơ bản của SQL:

 1. Lệnh SELECT: Sử dụng để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Cú pháp:

SELECT column1, column2, … 

FROM table_name;

 1. Lệnh INSERT: Sử dụng để thêm dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu.

Cú pháp:

INSERT INTO table_name (column1, column2, …)

VALUES (value1, value2, …);

 1. Lệnh UPDATE: Sử dụng để cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp:

UPDATE table_name

SET column1 = value1, column2 = value2, …

WHERE condition;

 1. Lệnh DELETE: Sử dụng để xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu.

Cú pháp:

DELETE FROM table_name

WHERE condition;

 1. Lệnh JOIN: Sử dụng để kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp:

SELECT column1, column2, …

FROM table1

JOIN table2 ON condition;

Bảo mật của SQL

Bảo mật là một trong những yếu tố rất quan trọng trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm cả SQL. Dưới đây là một số khía cạnh của bảo mật trong SQL:

 • Xác thực (Authentication): Xác thực là quá trình xác nhận tính xác thực của người dùng khi đăng nhập vào hệ thống. SQL hỗ trợ nhiều phương thức xác thực, bao gồm cả xác thực bằng tên đăng nhập và mật khẩu, xác thực bằng chứng chỉ số và xác thực bằng hình thức song song.
 • Phân quyền (Authorization): Phân quyền cho phép quản trị viên quản lý quyền truy cập của người dùng vào cơ sở dữ liệu và các bảng dữ liệu. SQL hỗ trợ phân quyền trên cơ sở người dùng, cơ sở dữ liệu, bảng dữ liệu, các trường dữ liệu và các thủ tục lưu trữ.
 • Mã hóa (Encryption): Mã hóa được sử dụng để bảo vệ dữ liệu khỏi việc truy cập trái phép bằng cách chuyển đổi dữ liệu thành một dạng khác, khó đọc được nếu không có chìa khóa giải mã. SQL hỗ trợ mã hóa dữ liệu bằng nhiều phương thức, bao gồm cả mã hóa cột dữ liệu và mã hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu.
 • Kiểm tra và giám sát (Auditing and Monitoring): Kiểm tra và giám sát được sử dụng để theo dõi các hoạt động của người dùng trong cơ sở dữ liệu. SQL hỗ trợ việc tạo các bản ghi kiểm tra và giám sát, bao gồm cả các bản ghi truy cập cơ sở dữ liệu và các bản ghi lỗi.
 • Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công (Protection Against Attacks): SQL hỗ trợ các biện pháp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài như các cuộc tấn công từ mạng hoặc các cuộc tấn công từ phía người dùng. Các biện pháp bảo vệ này bao gồm cả tường lửa, phát hiện xâm nhập, bảo vệ chống lại tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và các kỹ thuật mã hóa.

> Xem thêm: Phú Thái Cat và sự thay đổi tích cực sau khi áp dụng giải pháp Salesforce CRM

NoSQL và NewSQL

NoSQL và NewSQL là hai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mới, đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các ứng dụng web và di động. Tuy nhiên, hai loại này lại khác nhau về kiến trúc và phương pháp lưu trữ dữ liệu.

NoSQL (Not only SQL): NoSQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu không sử dụng kiểu quan hệ, có khả năng lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc hoặc cấu trúc linh hoạt. Các hệ thống NoSQL thường được thiết kế để xử lý các lượng dữ liệu lớn và có tính khả dụng cao. Các loại cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến bao gồm MongoDB, Cassandra, và Redis.

NewSQL: NewSQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mới được thiết kế để cung cấp tính năng của cả cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL. NewSQL tập trung vào tính năng khả dụng cao, độ tin cậy và hiệu suất cao hơn so với các cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. NewSQL thường được sử dụng cho các ứng dụng có tải lớn như các trang web thương mại điện tử và các ứng dụng tài chính. Một số hệ thống NewSQL phổ biến bao gồm: CockroachDB, TiDB, và MemSQL.

 

NoSQL và NewSQL là hai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mới, đang ngày càng được sử dụng nhiều
NoSQL và NewSQL là hai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mới, đang ngày càng được sử dụng nhiều

Tổng quan, NoSQL và NewSQL là hai kiểu cơ sở dữ liệu khác nhau, với mục đích và kiến trúc riêng biệt. NoSQL thường được sử dụng cho các ứng dụng có tính linh hoạt cao và khả năng mở rộng dễ dàng. Trong khi đó, NewSQL được sử dụng cho các ứng dụng có tải lớn và yêu cầu tính khả dụng và độ tin cậy cao.

Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu về SQL – một ngôn ngữ lập trình quan trọng và phổ biến trong việc quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Với các lệnh và cú pháp đơn giản, SQL đã trở thành công cụ không thể thiếu trong việc truy xuất, thao tác và cập nhật dữ liệu. Bên cạnh đó, SQL cũng hỗ trợ bảo mật dữ liệu và tính toàn vẹn, giúp người dùng có thể quản lý dữ liệu một cách an toàn và đáng tin cậy. Từ đó, SQL đã trở thành một công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp và tổ chức trong việc quản lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu.

liên hệ với gimasys

Gửi yêu cầu thành công !

Cảm ơn bạn đã kết nối với Gimasys. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua thông tin đăng ký trong thời gian sớm nhất !