5 Tính năng nổi bật của Salesforce CPQ mà bạn không thể bỏ qua

661
MỤC LỤC

Salesforce CPQ là nền tảng tối ưu, giúp doanh nghiệp tạo báo giá chính xác cho khách hàng. Tuy nhiên, do số lượng tính năng sẵn có quá lớn nên doanh nghiệp có thể chưa tận dụng được tất cả các tính năng sản phẩm mà Salesforce CPQ cung cấp. Bài viết sẽ chỉ ra 5 tính năng CPQ của Salesforce mà bạn áp dụng trong doanh nghiệp của mình.

Tham khảo:

Salesforce CPQ
Salesforce CPQ

Nhóm mô tả báo giá yêu thích (CPQ Favorites)

Salesforce CPQ tiết kiệm thời gian cho người dùng bằng cách cho phép họ định cấu hình gói một lần và sử dụng lại cấu hình đó nhiều lần
Salesforce CPQ tiết kiệm thời gian cho người dùng bằng cách cho phép họ định cấu hình gói một lần và sử dụng lại cấu hình đó nhiều lần

CPQ Favorites là một trong những tính năng bị đánh giá thấp và ít được sử dụng nhất. Công cụ này cho phép người dùng đánh dấu các sản phẩm (gói được định cấu hình hoặc nhóm mô tả báo giá là “Yêu thích” (Favorites)) và CPQ lưu bản ghi này để sử dụng trong tương lai. Salesforce CPQ tiết kiệm thời gian cho người dùng bằng cách cho phép họ cấu hình gói một lần và sử dụng lại cấu hình đó nhiều lần. Nó cũng có thể được sử dụng để chọn sản phẩm cụ thể làm mục yêu thích – điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn có một danh mục sản phẩm lớn.

CPQ Favorites cho phép người dùng lưu một nhóm sản phẩm riêng lẻ làm mục yêu thích, giảm thao tác chọn nhiều sản phẩm từ danh mục mỗi lần. Người dùng chỉ cần thêm danh sách yêu thích và những sản phẩm được xác định đó sẽ tự động được thêm vào báo giá. Ở trên, bạn có thể xem ví dụ về nhóm dòng trích dẫn trong “Software Favorites” và “Hardware Favorites”. Việc chọn một trong hai bản ghi này sẽ tự động tải các sản phẩm vào nhóm được xác định đó.

Thay vì thêm từng sản phẩm này từ danh mục, chọn bản ghi Hardware Favorites và hệ thống tự động tải các dòng báo giá.

Nhóm dòng báo giá (Quote Line Groups)

Nhóm mô tả báo giá là tính năng CPQ của phần mềm Salesforce có thể được sử dụng theo một số cách khác nhau. Nó cho phép người dùng nhóm một sản phẩm hoặc bộ sản phẩm và áp dụng các tham số khác nhau ở cấp độ nhóm thay vì chỉ ở cấp độ báo giá.

Nhóm mô tả báo giá là tính năng CPQ của Salesforce có thể được sử dụng theo một số cách khác nhau
Nhóm mô tả báo giá là tính năng CPQ của Salesforce có thể được sử dụng theo một số cách khác nhau

Nhóm mô tả báo giá được sử dụng cho các trường hợp sử dụng khác, chẳng hạn như nhóm các sản phẩm sẽ được vận chuyển đến các đơn vị kinh doanh hoặc địa điểm khác nhau nhưng được thanh toán cho cùng một tài khoản.

Salesforce CPQ Twin Fields

Salesforce CPQ Twin Fields là ánh xạ dữ liệu tự động giữa hai trường trên các đối tượng khác nhau. Thông thường, dữ liệu từ bản ghi Dòng báo giá (Quote line) cần phải được sao chép sang bản ghi đăng ký kết quả, bản ghi sản phẩm đặt hàng và bản ghi sản phẩm cơ hội (ít nhất). Quản trị viên chỉ cần tạo cùng loại trường với cùng tên API trên mọi đối tượng và hệ thống sẽ sao chép giá trị khi tạo bản ghi.

Quản trị viên cần đảm bảo rằng người dùng đang tạo bản ghi phải có ít nhất quyền truy cập Read trên trường nguồn và quyền truy cập Edit trên trường mục tiêu để quá trình ánh xạ dữ liệu diễn ra. Nếu người dùng không có quyền truy cập cần thiết, các giá trị sẽ không được sao chép và có thể gây ra các lỗ hổng trong dữ liệu có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như sửa đổi và gia hạn.

Bảng bên dưới hiển thị một số đối tượng đã được thiết lập ánh xạ trường.

Salesforce CPQ Twin Fields là ánh xạ dữ liệu tự động giữa hai trường trên các đối tượng khác nhau
Salesforce CPQ Twin Fields là ánh xạ dữ liệu tự động giữa hai trường trên các đối tượng khác nhau

Quy tắc sản phẩm (Product Rule)

Có bốn loại quy tắc sản phẩm có sẵn cho quản trị viên trong Salesforce CPQ, xác thực, lựa chọn, cảnh báo và lọc.

  • Xác thực: Ngăn người dùng lưu cấu hình báo giá không tương thích
  • Cảnh báo: Thông báo cho người dùng những thông tin quan trọng nhưng không ngăn người dùng lưu báo giá.
  • Lựa chọn: Tự động chọn, bỏ chọn, hiển thị hoặc ẩn sản phẩm dựa trên các thông số đã xác định.
  • Bộ lọc: Được sử dụng trong các bộ lọc tìm kiếm động sẽ tự động lọc danh mục sản phẩm.

Quy tắc sản phẩm được kích hoạt khi tất cả các điều kiện lỗi được xác định là đúng. Để quy tắc sản phẩm hoạt động, quy tắc đó phải xác định ít nhất một điều kiện lỗi. Quy tắc lựa chọn yêu cầu phải xác định các điều kiện lỗi và hành động của sản phẩm. Hành động của sản phẩm sẽ cho hệ thống biết phải làm gì khi các điều kiện lỗi là đúng, ví dụ: chọn Sản phẩm B nếu Sản phẩm A cũng được chọn hoặc ẩn Sản phẩm C nếu Sản phẩm A được chọn.

Quy tắc giá (Price Rule)

Theo Salesforce, “quy tắc giá sẽ đưa một giá trị tĩnh, giá trị trường hoặc biến tóm tắt vào trường báo giá hoặc dòng báo giá”. Quy tắc giá là một công cụ rất linh hoạt dành cho quản trị viên CPQ.

Giả sử nhóm marketing của bạn quyết định muốn thực hiện chương trình khuyến mãi – họ tự động giảm giá 15% cho toàn bộ báo giá, với điều kiện là ít nhất một sản phẩm phần mềm được thêm vào. Điều này có thể dễ dàng đạt được bằng quy tắc giá.

Nếu bạn có các quy tắc về giá để triển khai theo một thứ tự nhất định, hãy đảm bảo bạn cung cấp thứ tự đánh giá. Bạn cũng có thể đính kèm bản ghi sản phẩm cụ thể vào quy tắc giá, nghĩa là quy tắc giá sẽ chỉ kích hoạt cho sản phẩm cụ thể đó.

Quy tắc giá là một công cụ rất linh hoạt dành cho quản trị viên CPQ
Quy tắc giá là một công cụ rất linh hoạt dành cho quản trị viên CPQ

Khi quy tắc giá được tạo, điều kiện hoặc hành động có thể được thực hiện tiếp theo. Trong ví dụ này, chúng ta có cả điều kiện và hành động, nhưng chỉ có một hành động mới hợp lệ. Giả sử không có điều kiện nào cho chương trình khuyến mãi này – đó chỉ là giảm giá tự động 15% cho tất cả các sản phẩm trong một khoảng thời gian tạm thời. Đơn giản chỉ cần tạo một bản ghi hành động sản phẩm để đạt được điều này.

Kết quả cuối cùng cho ra là mức giảm giá 15% được thêm vào tất cả các mô tả báo giá, ghi đè bất kỳ khoản giảm giá nào do Sales đưa ra ở cấp độ báo giá (hoặc trong ví dụ này là cấp nhóm mô tả báo giá).

Salesforce CPQ có đầy đủ các tính năng tuyệt vời để người dùng khám phá, bài viết này chưa liệt kê đủ toàn bộ các tính năng ấy tuy nhiên đây sẽ gợi ý để người dùng thử nghiệm và ứng dụng chúng trong quy trình bán hàng.

liên hệ với gimasys

Gửi yêu cầu thành công !

Cảm ơn bạn đã kết nối với Gimasys. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua thông tin đăng ký trong thời gian sớm nhất !