Lộ trình xây dựng hành trình cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

151

Thời đại kỹ thuật số đã nâng cao kỳ vọng của khách hàng về những trải nghiệm phù hợp, được cá nhân hóa và thuận tiện lên tầm cao chưa từng có. Trải nghiệm khách hàng (CX) đang trở thành một yếu tố quan trọng để khách hàng đưa ra những quyết định mua sắm.

Tuy nhiên, với quá trình tự động hóa nhiều lần, các doanh nghiệp sẽ mất đi “tính nhân bản” khi họ mở rộng quy mô. Do đó, cá nhân hóa là quan trọng nhất khi nói đến trải nghiệm của khách hàng. Ngoài ra, không có chuyện ‘một dịch vụ sẽ phù hợp với tất cả’, bạn phải cung cấp trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa để giữ chân khách hàng.

Khách hàng mong đợi trải nghiệm được cá nhân hóa khi họ giao dịch với doanh nghiệp và theo báo cáo của Epsilon, 80% khách hàng có nhiều khả năng mua hàng hơn khi doanh nghiệp mang đến cho họ trải nghiệm được tùy chỉnh theo nhu cầu.

Việc tạo các ví dụ về trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa không còn là điều “có thì tốt” – mà đã trở thành điều bắt buộc trong thị trường cạnh tranh. Trước đó, hãy đi sâu vào việc làm thế nào để có một chiến lược trải nghiệm khách hàng được thiết kế tốt – giúp thúc đẩy sự tương tác và xây dựng mối quan hệ.

Đọc thêm: Lộ trình xây dựng hành trình cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng