Ứng dụng Salesforce CRM trong ngành Sản Xuất

481

Các doanh nghiệp đang trải qua một cuộc cách mạng thực sự. Ngành công nghiệp sản xuất không chỉ dừng lại ở việc lắp ráp đơn giản, mà đã chuyển hướng và áp dụng những kỹ thuật sản xuất và thiết kế mới một cách vô cùng sáng tạo. Sự tự động hoá quy trình sản xuất thông qua robot, in 3D và phần mềm thiết kế sáng tạo đã góp phần tạo ra rất nhiều sản phẩm mới, đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn về hiệu suất. Đồng thời, xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, một sự chuyển đổi mạnh mẽ đã và đang được thúc đẩy bởi sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ và xu hướng cạnh tranh tăng cao.

Tải xuống ebook: Làm thế nào để gia tăng doanh thu nhanh chóng trong kỷ nguyên khách hàng?