System Integration là gì? Định nghĩa, phương pháp thực hiện, thách thức?

756
MỤC LỤC

Trong bối cảnh thế giới ngày nay, khi các tổ chức đang ngày càng phụ thuộc vào công nghệ thông tin, System Integration (tích hợp hệ thống) trở thành một quá trình quan trọng giúp các tổ chức đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về System Integration, bao gồm định nghĩa, phương pháp thực hiện và thách thức.

System Integration là gì?

System Integration (Tích hợp hệ thống) là quá trình liên kết nhiều hệ thống con, các phần mềm phụ với chức năng riêng lẻ để tạo ra một hệ thống lớn thống nhất, cho phép tất cả các hệ thống có thể hoạt động đồng thời.

System Integration (tích hợp hệ thống) trở thành một quá trình quan trọng giúp các tổ chức đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình
System Integration (tích hợp hệ thống) trở thành một quá trình quan trọng giúp các tổ chức đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình

Vai trò của System Integration đối với doanh nghiệp

Hệ thống System Integration đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, mang lại nhiều lợi ích như:

 • Tăng hiệu quả hoạt động: Hệ thống thông tin tích hợp giúp doanh nghiệp kết nối các hệ thống khác nhau lại với nhau, từ đó giúp quá trình trao đổi dữ liệu và thông tin diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận.
 • Giảm chi phí: Tích hợp hệ thống giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí cho việc vận hành và bảo trì các hệ thống riêng lẻ. Khi các hệ thống được tích hợp lại với nhau, doanh nghiệp chỉ cần quản lý một hệ thống duy nhất, từ đó giúp tiết kiệm chi phí nhân lực, chi phí phần mềm và chi phí vận hành.
 • Tăng cường bảo mật: Tích hợp hệ thống giúp doanh nghiệp tăng cường bảo mật thông tin. Khi các hệ thống được tích hợp lại với nhau, doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp bảo mật chung cho tất cả các hệ thống, từ đó giúp bảo vệ thông tin của doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh: Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp được tích hợp giúp nâng cao khả năng cạnh tranh. Khi doanh nghiệp có một hệ thống tích hợp, doanh nghiệp có thể đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

System Integration là một quá trình phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm. Nó bao gồm các bước sau:

 1. Phân tích yêu cầu: Xác định các yêu cầu của hệ thống tích hợp, bao gồm các yêu cầu về chức năng, hiệu suất, khả năng mở rộng, v.v.
 2. Thiết kế hệ thống: Phát triển kiến trúc và thiết kế chi tiết của hệ thống tích hợp.
 3. Xây dựng hệ thống: Phát triển phần mềm và cài đặt phần cứng cho hệ thống tích hợp.
 4. Kiểm thử hệ thống: Đảm bảo rằng hệ thống tích hợp đáp ứng các yêu cầu.
 5. Bảo trì hệ thống: Cung cấp hỗ trợ và cập nhật cho hệ thống tích hợp.

Phương pháp System Integration 

Tích hợp theo chiều dọc

Tích hợp theo chiều dọc là quá trình liên kết các hệ thống con trong cùng một lĩnh vực chức năng. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể tích hợp các hệ thống kế toán, bán hàng và tiếp thị của mình để tạo ra một hệ thống kinh doanh thống nhất.

Tích hợp theo chiều dọc có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tăng hiệu quả: Tích hợp theo chiều dọc có thể giúp tăng hiệu quả của các hệ thống con bằng cách cho phép chúng chia sẻ dữ liệu và tài nguyên.
 • Giảm chi phí: Tích hợp theo chiều dọc có thể giúp giảm chi phí bằng cách giảm số lượng hệ thống cần thiết.
 • Cải thiện tính bảo mật: Tích hợp theo chiều dọc có thể giúp cải thiện tính bảo mật bằng cách cho phép quản lý bảo mật tập trung.

Tích hợp theo chiều ngang

Tích hợp theo chiều ngang là quá trình liên kết các hệ thống con trong các lĩnh vực chức năng khác nhau. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể tích hợp các hệ thống kế toán, sản xuất và nhân sự của mình để tạo ra một hệ thống quản lý doanh nghiệp thống nhất.

Tích hợp theo chiều ngang có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tăng khả năng hiển thị: Tích hợp theo chiều ngang có thể giúp tăng khả năng hiển thị của dữ liệu và quy trình trong toàn tổ chức.
 • Cải thiện ra quyết định: Tích hợp theo chiều ngang có thể giúp cải thiện ra quyết định bằng cách cung cấp cho người dùng một cái nhìn toàn diện về tổ chức.
 • Tăng hiệu quả: Tích hợp theo chiều ngang có thể giúp tăng hiệu quả bằng cách tự động hóa các quy trình.

Tích hợp điểm – điểm

Tích hợp điểm – điểm là quá trình liên kết hai hệ thống cụ thể với nhau. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể tích hợp hệ thống kế toán của mình với hệ thống ERP của mình để tự động hóa quá trình nhập liệu dữ liệu.

Tích hợp điểm – điểm có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tự động hóa các quy trình: Tích hợp điểm – điểm có thể giúp tự động hóa các quy trình bằng cách kết nối các hệ thống với nhau.
 • Giảm sai sót: Tích hợp điểm – điểm có thể giúp giảm sai sót bằng cách tự động hóa việc nhập dữ liệu.
 • Cải thiện hiệu quả: Tích hợp điểm – điểm có thể giúp cải thiện hiệu quả bằng cách giảm thời gian và công sức cần thiết để thực hiện các quy trình.
Tích hợp điểm - điểm là quá trình liên kết hai hệ thống cụ thể với nhau
Tích hợp điểm – điểm là quá trình liên kết hai hệ thống cụ thể với nhau

Định dạng dữ liệu chung

Định dạng dữ liệu chung là một cách để chuẩn hóa dữ liệu từ các hệ thống khác nhau. Điều này có thể giúp các hệ thống dễ dàng chia sẻ dữ liệu với nhau hơn.

Định dạng dữ liệu chung có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Giảm chi phí: Định dạng dữ liệu chung có thể giúp giảm chi phí bằng cách giảm nhu cầu chuyển đổi dữ liệu.
 • Cải thiện tính nhất quán: Định dạng dữ liệu chung có thể giúp cải thiện tính nhất quán của dữ liệu bằng cách đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ theo cùng một cách.
 • Tăng hiệu quả: Định dạng dữ liệu chung có thể giúp tăng hiệu quả bằng cách giảm thời gian và công sức cần thiết để xử lý dữ liệu.

Các thách thức trong System Integration 

Để giải quyết những thách thức khi Tích hợp hệ thống, cần có một kế hoạch tích hợp hệ thống toàn diện, được thực hiện bởi một đội ngũ có kinh nghiệm
Để giải quyết những thách thức khi Tích hợp hệ thống, cần có một kế hoạch tích hợp hệ thống toàn diện, được thực hiện bởi một đội ngũ có kinh nghiệm

System Integration là một quá trình phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm. Nó có thể gặp phải một số thách thức, bao gồm:

 • Sự khác biệt về công nghệ: Các hệ thống con có thể được xây dựng trên các công nghệ khác nhau, điều này có thể tạo ra những thách thức trong việc tích hợp chúng. Ví dụ, một hệ thống có thể được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, trong khi hệ thống khác có thể được viết bằng ngôn ngữ lập trình C++. Điều này có thể khiến việc kết nối các hệ thống với nhau trở nên khó khăn.
 • Sự khác biệt về yêu cầu: Các hệ thống con có thể có các yêu cầu khác nhau, điều này có thể làm cho việc tích hợp chúng trở nên khó khăn. Ví dụ, một hệ thống có thể yêu cầu dữ liệu được lưu trữ theo định dạng nhất định, trong khi hệ thống khác có thể yêu cầu dữ liệu được lưu trữ theo định dạng khác. Điều này có thể khiến việc chuyển đổi dữ liệu giữa các hệ thống trở nên khó khăn.
 • Sự khác biệt về tổ chức: Các hệ thống con có thể được phát triển bởi các tổ chức khác nhau, điều này có thể tạo ra những thách thức trong việc phối hợp các nỗ lực tích hợp. Ví dụ, một tổ chức có thể có quy trình phát triển hệ thống khác với tổ chức khác. Điều này có thể khiến việc tích hợp các hệ thống trở nên khó khăn.

Để giải quyết những thách thức này, cần có một kế hoạch tích hợp hệ thống toàn diện, được thực hiện bởi một đội ngũ có kinh nghiệm.

Gimasys – Nhà tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam

Gimasys là một trong những công ty tích hợp hệ thống hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm. Gimasys đã triển khai thành công nhiều dự án System Integration cho các doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Gimasys sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về các công nghệ tích hợp hệ thống tiên tiến. Gimasys cũng là đối tác của nhiều hãng công nghệ hàng đầu thế giới, như Oracle, Salesforce, SAP, Microsoft,…

Gimasys cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp System Integration chất lượng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp.

Tổng kết

System Integration (Tích hợp hệ thống) là một quá trình quan trọng giúp các tổ chức tạo ra quy trình làm việc hiệu quả. Với khối lượng dữ liệu ngày càng tăng và việc áp dụng điện toán đám mây ngày càng phổ biến, nhu cầu tích hợp hệ thống sẽ tiếp tục tăng lên trong tương lai.

Liên hệ với Gimasys để được tư vấn và hỗ trợ giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn: TẠI ĐÂY!

liên hệ với gimasys

Gửi yêu cầu thành công !

Cảm ơn bạn đã kết nối với Gimasys. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua thông tin đăng ký trong thời gian sớm nhất !